• Slide 4

  Als je lichte tot matige psychische klachten hebt

 • Slide 3

  Als je lichte tot matige psychische klachten hebt

 • Slide 7

  Als je lichte tot matige psychische klachten hebt

 • Slide 6

  Als je lichte tot matige psychische klachten hebt

 • Slide 1

  Als je lichte tot matige psychische klachten hebt

 • Slide 5

  Als je lichte tot matige psychische klachten hebt

 • Slide 9

  Als je lichte tot matige psychische klachten hebt

 • Slide 8

  Als je lichte tot matige psychische klachten hebt

 • Slide 2

  Als je lichte tot matige psychische klachten hebt

Meer weten over Basis GGZ

De Cognitieve Gedragstherapie (CGT) is een van de meest toegepaste behandelvormen en kan ingezet worden bij veel verschillende soorten psychische klachten. Met behulp van deze methode is het mogelijk om uit een telkens terugkerend patroon van negatieve gedachten, gedragingen en emoties te stappen.

In deze training start je met het formuleren van concrete doelen. Je staat stil bij de vraag wat het voor jou de moeite waard maakt om deze training aan te gaan. Na het bepalen van de doelen leer je een kritische houding aan te nemen tegenover jouw gedachten (cognities) die jou belemmeren bij het behalen van jouw doelen. Je leert jouw gedachten te onderzoeken op hun waarheidsgehalte en leert om meer helpende gedachten te formuleren.

Al gauw na het bepalen van de doelen en het leren formuleren van meer helpende gedachten, zal er binnen de training aandacht geboden worden aan het leren veranderen van jouw gedrag. We besteden veel aandacht aan het leren veranderen van gedrag, omdat dit uiteindelijk de enige manier is om jouw doelen te bereiken en omdat een positieve gedragsverandering doorgaans leidt tot positiever voelen.

De CGT-training is kortdurend van opzet. Doordat er concrete handvatten aangeleerd worden om klachten zelfstandig aan te pakken, wordt de kans vergroot dat je ook in toekomstige mindere periodes in staat bent om klachten tegen te gaan.

Waarom in een groep?

Een groepsbehandeling heeft als voordeel dat mensen niet alleen van de therapeut, maar ook van elkaar kunnen leren. Ondanks dat veel problemen in eerste instantie sterk van elkaar lijken te verschillen, is onze ervaring dat er tijdens een groepsbehandeling toch veel overeenkomsten in elkaars problemen gezien worden. Het kan leerzaam zijn om te zien hoe anderen omgaan met hun klachten.
Deelnemers van een groepsbehandeling geven achteraf vaak aan geprofiteerd te hebben van de herkenning, steun en feedback van hun groepsgenoten.

Voor wie?

De Bas CGT-groep is bedoeld voor mensen met matig ernstige psychische klachten die het prettig vinden om zelfstandig, maar met de steun van de therapeut en groepsgenoten aan de slag te gaan.
De groep is minder geschikt voor mensen waarbij eerdere cognitief gedragstherapeutische behandelingen onvoldoende resultaat hebben opgeleverd, voor mensen die lijden onder een of meerdere ernstige psychische stoornissen en/of die crisisgevoelig zijn.

Hoe ziet de therapie eruit?

De training bestaat uit zes bijeenkomsten van anderhalf uur en wordt opgevolgd door een achtste terugkom-sessie enige tijd later. Er wordt gewerkt aan de hand van een werkboek. Elke bijeenkomst vindt plaats volgens een vaste opzet, waarin achtereenvolgens plaats is voor het terugblikken op thuiswerk, theoretische uitleg, de inbreng van een van de groepsleden en voor het bepalen van nieuwe oefenopdrachten.

Praktische informatie

De CGT-groep start in Zevenaar en Zutphen. Je meldt jezelf online aan via deze website. De zorgverzekeraar vergoedt jouw behandeling alleen als je een verwijzing van je huisarts hebt. Na aanmelding zal op basis van een intake onderzocht worden in hoeverre deelname aan de CGT-training passend is.

Voor vragen over deze behandeling kun je terecht bij Bibi Laenen, GZ-psycholoog en Jacqueline Meijer, SPV, via telefoonnummer 088-933 1880.

Onze locaties