• Slide 1

  Als je lichte tot matige psychische klachten hebt

 • Slide 8

  Als je lichte tot matige psychische klachten hebt

 • Slide 7

  Als je lichte tot matige psychische klachten hebt

 • Slide 6

  Als je lichte tot matige psychische klachten hebt

 • Slide 9

  Als je lichte tot matige psychische klachten hebt

 • Slide 3

  Als je lichte tot matige psychische klachten hebt

 • Slide 2

  Als je lichte tot matige psychische klachten hebt

 • Slide 5

  Als je lichte tot matige psychische klachten hebt

 • Slide 4

  Als je lichte tot matige psychische klachten hebt

Meer weten over Basis GGZ

Bij Bas vinden we het belangrijk dat je samen met je behandelaar nadenkt over je hulpvraag en het behandelplan opstelt. Je behandeling bestaat voornamelijk uit één-op-één gesprekken.

Bas werkt vanuit positieve psychologie. Dat betekent dat we ons oplossingsgericht werken en ons richten op jouw welbevinden. We geloven erin dat het het krachtigst is om aan te sluiten bij de regie van jou als patiënt. Daarom trekken we gelijkwaardig op, bieden we je een welkomstmodule online en een kun je direct contact afwisselen met ehealth. 

Bas werkt vanuit het KOP-model . Het KOP-model gaat er vanuit dat jouw klachten het resultaat zijn van omgevingsfactoren en de manier waarop je hier mee omgaat. Als een formule zou het er zo uit zien: klachten = omstandigheden X persoonlijke stijl.  In onze behandelingen maken wij gebruik van bewezen methodieken, zoals cognitieve gedragstherapie (CGT), acceptance and commitment therapy (ACT) en eye movement desensitization (EMDR). Via huiswerkopdrachten om het geleerde in de praktijk te brengen werk je tussen de afspraken zelf verder.

Soms kun je ook deelnemen aan een groepsbehandeling. Deze groep bestaat dan uit mensen met dezelfde klachten als jij. Meestal zijn dit 8 bijeenkomsten en soms nog een terugkombijeenkomst. Wij gaan er vanuit dat je in een groep veel steun aan elkaar hebt om te herstellen. We bieden groepen aan zoals: afscheid nemen van de psychiatrie, Voluit Leven, mindfulness. De behandeling wordt ondersteund en aangevuld met online oefeningen. Deze zijn vrij beschikbaar op een beveiligde internetsite. Karify heet deze site. Ook na de behandeling blijven de online oefeningen beschikbaar. Zo kun je later nog eens terugkijken hoe je aan je hulpvraag gewerkt hebt.

Samenwerkingen met andere organisaties

We werken vanuit Bas samen met andere zorgorganisaties in jouw regio. We werken bijvoorbeeld intensief samen met de praktijkondersteuners van de huisartsen die zich richten op de GGZ. Deze heten POH-ggz. POH-ggz kunnen ook gebruik maken van onze expertise en zijn vaak geschoold in het bieden van groepsinterventies zoals 'Beter Slapen', 'Balans in je leven' en 'Leven met een chronische ziekte'.


Daarnaast bieden we vanuit GGNet ondersteuning voor familieleden en naasten, zowel voor kinderen als volwassenen. Dit aanbod is toegankelijk voor familieleden van patiënten die in behandeling zijn bij GGNet. En dankzij gemeentelijke subsidies kunnen ook familie van mensen met psychiatrische problematiek die geen behandeling hebben bij GGNet, gebruik maken van dit aanbod. Op deze manier kunnen wij zoveel mogelijk zorg op maat bieden, samen met andere zorgorganisaties. Kijk hiervoor op deze webpagina van GGNet Preventie.

Onze locaties