• Slide 1

  Als je lichte tot matige psychische klachten hebt

 • Slide 6

  Als je lichte tot matige psychische klachten hebt

 • Slide 2

  Als je lichte tot matige psychische klachten hebt

 • Slide 8

  Als je lichte tot matige psychische klachten hebt

 • Slide 5

  Als je lichte tot matige psychische klachten hebt

 • Slide 3

  Als je lichte tot matige psychische klachten hebt

 • Slide 4

  Als je lichte tot matige psychische klachten hebt

 • Slide 7

  Als je lichte tot matige psychische klachten hebt

 • Slide 9

  Als je lichte tot matige psychische klachten hebt

Meer weten over Basis GGZ

Bij Bas vinden we het belangrijk dat je samen met je behandelaar nadenkt over je hulpvraag en het behandelplan opstelt. Dit doe je in de intakefase. Daarna begint de behandeling.  Deze bestaat uit één-op-één gesprekken en/of een groepsaanbod gecombineerd met e-health.

Bas werkt kortdurend en vanuit de positieve psychologie. Dat betekent dat we  oplossingsgericht werken en ons richten op jouw welbevinden. We geloven erin dat het het krachtigst is om aan te sluiten bij de regie van jou als cliënt. Daarom trekken we gelijkwaardig op, bieden we je een welkomstmodule online en kun je face to face-contact afwisselen met ehealth.

Bas werkt vanuit het KOP-model. Het KOP-model gaat er vanuit dat jouw klachten het resultaat zijn van omgevingsfactoren en de manier waarop je hier mee omgaat. Als een formule zou het er zo uit zien: klachten = omstandigheden X persoonlijke stijl.  In onze behandelingen maken wij gebruik van bewezen methodieken, zoals Cognitieve Gedragstherapie (CGT), acceptance and commitment therapy (ACT) en eye movement desensitization (EMDR). Via huiswerkopdrachten om het geleerde in de praktijk te brengen werk je tussen de afspraken zelf verder.De behandeling wordt ondersteund en aangevuld met online oefeningen. Deze zijn vrij beschikbaar op een beveiligde internetsite. Karify heet deze site. Ook na de behandeling blijven de online oefeningen beschikbaar. Zo kun je later nog eens terugkijken hoe je aan je hulpvraag gewerkt hebt.

Soms kun je ook deelnemen aan een groepsbehandeling. Deze groep bestaat dan uit mensen met dezelfde klachten als jij. Meestal zijn dit 8 bijeenkomsten en soms nog een terugkombijeenkomst. Wij gaan er vanuit dat je in een groep veel steun aan elkaar hebt om te herstellen. We bieden groepen aan zoals: afscheid nemen van de psychiatrie, Voluit Leven, mindfulness.

Behandelmethoden

Hoewel wij jouw persoonlijke hulpvraag zoveel mogelijk centraal stellen maken wij bij de behandeling ook gebruik van bestaande richtlijnen en protocollen waarvan de werkzaamheid is aangetoond door middel van wetenschappelijk onderzoek. Hieronder vindt je een overzicht van de behandelmethoden die bij bepaalde stoornissen effectief zijn gebleken. 

Depressieve stemmingsstoornissen zoals een depressie of dysthymie

Behandeling: Cognitieve gedragstherapie. Deze behandeling bestaat uit het ondernemen van meer activiteiten die voldoening geven (activering) en het uitdagen van niet helpende gedachten (cognitieve therapie).

Angststoornissen zoals een paniekstoornis of sociale fobie

Behandeling: Cognitieve gedragstherapie. Deze behandeling bestaat uit het aangaan van situaties die u geneigd ben te vermijden (exposure) en het uitdagen van irrationele gedachten (cognitieve therapie).

Psychotrauma- en stressgerelateerde stoornissen zoals een posttraumatische stress stoornis of acute stress stoornis.

Behandeling: EMDR of cognitieve gedragstherapie. De behandeling is gericht op blootstelling aan de herinneringen van uw trauma om deze hiermee te verwerken.

Somatisch symptoom stoornissen zoals onverklaarde lichamelijke klachten

Behandeling: Cognitieve gedragstherapie volgens het gevolgenmodel. De behandeling is gericht op het leren omgaan met de gevolgen van de lichamelijke klacht en niet zozeer op het oplossen van de lichamelijke klacht.

Neurobiologische ontwikkelingsstoornissen, zoals ADHD en autisme.

De behandeling bestaat uit een aantal elementen, waaronder uitleg over de aandoening (psycho-educatie) en eventueel medicatie, cognitieve gedragstherapie of een vaardigheidstraining.

Ernstige psychische aandoeningen, zoals een psychotische stoornis of persoonlijkheidsstoornis.

Hoe ziet een behandeling bij Bas eruit?

 

Samenwerkingen met andere organisaties

We werken vanuit Bas samen met andere zorgorganisaties in jouw regio. We werken bijvoorbeeld  samen met de praktijkondersteuners van de huisartsen die zich richten op de GGZ. Deze heten POH-ggz. POH-ggz kunnen ook gebruik maken van onze expertise en zijn vaak geschoold in het bieden van groepsinterventies zoals 'Beter Slapen', 'Balans in je leven' en 'Leven met een chronische ziekte'.

Daarnaast bieden we vanuit GGNet ondersteuning voor familieleden en naasten, zowel voor kinderen als volwassenen. Dit aanbod is toegankelijk voor familieleden van patiënten die in behandeling zijn bij GGNet. En dankzij gemeentelijke subsidies kunnen ook familie van mensen met psychiatrische problematiek die geen behandeling hebben bij GGNet, gebruik maken van dit aanbod. Op deze manier kunnen wij zoveel mogelijk zorg op maat bieden, samen met andere zorgorganisaties. Kijk hiervoor op deze webpagina van GGNet Preventie.

We werken goed samen met onze verwijzers, de huisartsenpraktijken. Zo informeren we de verwijzer als je start met de behandeling, bij een wijziging van het beleid tussendoor en als jouw behandeling is afgerond. Als je binnen GGNet wordt doorverwezen vindt er een overdracht plaats door je eerdere behandelaar.

Onze locaties