• Slide 3

  Als je lichte tot matige psychische klachten hebt

 • Slide 6

  Als je lichte tot matige psychische klachten hebt

 • Slide 4

  Als je lichte tot matige psychische klachten hebt

 • Slide 2

  Als je lichte tot matige psychische klachten hebt

 • Slide 1

  Als je lichte tot matige psychische klachten hebt

 • Slide 9

  Als je lichte tot matige psychische klachten hebt

 • Slide 8

  Als je lichte tot matige psychische klachten hebt

 • Slide 5

  Als je lichte tot matige psychische klachten hebt

 • Slide 7

  Als je lichte tot matige psychische klachten hebt

Meer weten over Basis GGZ

We vinden het belangrijk om van jou te weten hoe je de zorg ervaart. Daarom vragen we je vragenlijsten in te vullen en bijvoorbeeld een waardering op ZorgkaartNederland te zetten. Het kan zijn dat je niet tevreden bent en een klacht wilt indienen. We kijken dan graag met je naar een oplossing. 

Tevredenheid

Patiënten geven regelmatig hun mening over de ondersteuning en behandeling die ze van onze teams hebben ontvangen. Ze vullen daarvoor de papieren vragenlijst 'CQ Index' in. Over het jaar 2017 hebben onze patiënten het volgende cijfer gegeven aan onze generalistische BasisGGZ hulpverlening binnen heel GGNet (daar is Bas onderdeel van): 7,8. Bekijk GGNet Basiszorg patienttevredenheid 2017 (pdf).

Zorgkaart

Wij willen graag weten hoe je jouw behandeling ervaren hebt. Om onze zorg te verbeteren nodigen wij patiënten uit een waardering te schrijven op Zorgkaart. ZorgkaartNederland is de grootste ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg waar mensen hun ervaringen met de zorg delen met elkaar. Omdat Bas een nieuw merk van GGNet is kunnen de individuele behandelaren al wel gevonden worden via Zorgkaart, maar moeten de locaties van Bas nog worden ingevoegd. Dat doen we in het tweede kwartaal van 2018.

Kwaliteit van zorg

Wij willen je graag de meest geschikte hulp bieden en in de gaten houden hoe je behandeling verloopt. Daarvoor maken we gebruik van vragenlijsten, de ‘Routine Outcome Monitoring’ (ROM). Dit is een onderdeel van de behandeling. Wij vragen je op meerdere momenten deze vragenlijsten in te vullen: vóór je eerste afspraak en daarna elke drie maanden. Als je behandeling langer dan één jaar duurt, dan voeren we ons onderzoek één keer per jaar uit. Jouw behandelaar ontvangt een samenvatting van alle antwoorden en zal deze met je bespreken.

Hoe gaat het in z'n werk?
Wij mailen een link naar de vragenlijsten. Heb je geen e-mailadres? Dan bieden wij je de mogelijkheid de vragenlijst schriftelijk of op een computer op een van onze locaties in te vullen. Er zijn ook zorgonderdelen bij Bas waar de behandelaar de vragenlijst samen met je doorneemt en invult.

Wat gebeurt er met jouw gegevens?
We gebruiken jouw gegevens vooral voor je behandeling. We willen jouw welzijn en het effect van onze behandeling goed in beeld hebben. Zodat we een optimale behandeling kunnen bieden.
Met jouw gegevens kunnen we onze zorg ook breder onder de loep nemen, verbeteren en gerichter inzetten. Verder kunnen we hiermee een bijdrage leveren aan wetenschappelijk onderzoek. Daarvoor slaan we de gegevens anoniem op. Dat wil zeggen dat we nog wel kunnen zien van welke afdeling ze komen, maar niet meer van wie.

Als je er bezwaar tegen hebt dat jouw gegevens gebruikt worden voor onderzoek, neem dan contact op met onze helpdesk, telefoon: 088 - 933 2230 of 088-933 4869 .

Klachten

Veel patiënten hebben een prettig contact met onze hulpverleners. Soms kan het gebeuren dat er toch ergens iets niet lekker loopt tussen jou en jouw behandelaar. Het is goed om dit bespreekbaar te maken. Daar zijn verschillende manieren voor. 

 • Je kunt in gesprek gaan met uw behandelaar en/of diens leidinggevende, eventueel met steun van een vriend, familielid of patiëntenvertrouwenspersoon/ familievertrouwenspersoon.
 • Je kunt een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris, die vervolgens bemiddelt tussen jou en jouw behandelaar.
 • Je kunt jouw klacht laten beoordelen door de klachtencommissie.

Patiëntenvertrouwenspersoon (pvp)

De patientenvertrouwenspersoon geeft informatie en advies over de rechten van patiënten. Ook kan hij helpen bij het vinden van een oplossing. De patiëntenvertrouwenspersoon is niet in dienst bij GGNet. De patiëntenvertrouwenspersoon stelt zich altijd op aan de kant van de patiënt en heeft een geheimhoudingsplicht.
Bereikbaar via de receptie van de klinieken (zie ook de patiëntenvertrouwenspersoon-informatie op de afdeling).
Ambulante patiënten kunnen ook contact opnemen met de landelijke Helpdesk van de Stichting PVP: telefoon 0900-444 88 88 of e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Website: www.pvp.nl

Familievertrouwenspersoon (fvp)

De familievertrouwenspersoon is er voor familieleden en naastbetrokkenen. De vertrouwenspersoon is ook onafhankelijk. De familievertrouwenspersoon vervult bij klachten dezelfde rol voor familie/ naastbetrokkenen als de patiëntenvertrouwenspersoon voor patiënten. Telefoon: 06 - 21 33 97 07.

Klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris is het eerste meldpunt als je een klacht hebt of overweegt een klacht in te dienen. De functionaris velt geen oordeel over de klacht. Hij bemiddelt tussen jou en degene over wie je een klacht heeft. De klachtenfunctionaris is onafhankelijk van GGNet. Je kunt jouw klacht mailen.

Je kunt je klacht ook laten beoordelen door de klachtencommissie. Deze commissie doet dan formeel uitspraak over jouw klacht. De klachtencommissie is onafhankelijk van GGNet. Je hebt altijd het recht om een klacht bij de Klachtencommissie in te dienen, ook als je niet eerst met je behandelaar en de klachtenfunctionaris in gesprek wilt.
Antwoordnummer 7513
7230 ZX Warnsveld
Telefoon: 088-933 4869 en e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Klik op een van de onderstaande linken voor een pdf:

• Een klacht over GGNet? Blijf er niet mee zitten - folder (volgt)
• Klachtregeling patiënten en familieleden, met bijlagen:
   ◦ Uw klacht in behandeling bij de klachtencommissie - folder (T001, volgt)
   ◦ Klacht indienen voor of namens patiënt - formulier (T002)
   ◦ Klacht indienen door familieleden en/of naastbetrokkenen - formulier (T003)

ISO-certificering

Per mei 2016 is GGNet overgestapt van de HKZ-certificering naar certificering met zogeheten ISO-normen (internationale normen), ‘CIIO Maatstaf’ genaamd. Deze manier van certificeren sluit beter aan bij onze benadering van de thema’s kwaliteit, veiligheid en verbeteren. Daarmee voldoen wij ook aan de eisen van de Kwaliteitswet Zorginstellingen en de wet BIG, waarin staat dat zorgaanbieders de kwaliteit van de zorg systematisch moeten bewaken, beheersen en eventueel verbeteren.

 

Onze locaties